Základní informace

Odnášení obědů v první den nemoci dítěte/žáka

Obědy odnášené v první den nemoci dítěte/žáka nesmí být přepravovány v plastových krabičkách, ale v k tomu určených nádobách (nejlépe jídlonosičích), které si přinesete.

Obecné informace

Strava je do školní jídelny – výdejny Dobrá Voda denně přivážena ze ZŠ a MŠ Křižanov.

Dítěti je poskytováno dotované školní stravování v době provozu mateřské školy (Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů).

Dítě přihlašuje ke stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá závaznou přihlášku. Nevhodná jídla (alergie na potraviny, diety,…) je zákonný zástupce dítěte povinen sám hlídat a odhlašovat. Školní jídelna – výdejna diety nezajišťuje a nenese zodpovědnost za případné zhoršení zdravotního stavu strávníka. Školní jídelna - výdejna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale není povinna brát zřetel na jednotlivé alergie jednotlivých strávníků. Seznam očíslovaných alergenů je vyvěšen na nástěnce vedle jídelníčku a stejným způsobem jsou označeny alergeny v jídelníčku i na webových stránkách školy www.skoladobravoda.cz.

V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin. Aktuální ceník stravy je přístupný na webových stránkách školy a v přízemí školy.

Strávníci jsou přihlášeni k odběru stravy automaticky na celý týden po celý školní rok. Případné změny je nutno hlásit ve školní jídelně – výdejně.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru