Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2024 - 2025

 

 

I.     Do školní družiny (dále jen ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

 

II.   Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky. Do přihlášky uvede zákonný zástupce rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny.

 

III.  O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a také na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Kapacita školní družiny ve školním roce 2024 / 2025 je 25 žáků.  Na přijetí žáka do školní družiny není právní nárok.

      

IV.  Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do ŠD vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitelka na základě těchto kritérií:

 

 

1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o docházku do školní družiny z 1. ročníku.

2. Dále budou přijati všichni zájemci o docházku do školní družiny z 2. a 3. ročníku.

3. Zájemci o docházku ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity školní družiny, budou přednostně přijímáni zájemci o školní družinu na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

4. Zájemci o docházku do školní družiny z 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity školní družiny, budou přednostně přijímáni zájemci o školní družinu na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

       

 

     V Dobré Vodě dne 5. 6. 2024                   Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

 

Přidáno 10. 6. 2024, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru