Školská rada

 

 

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 2. října 2018

 

­­­­­Přítomny:  Jiřina Částková, Mgr. Petra Dvořáková, Romana  Heralecká

Program jednání:

1. Určení zapisovatele

2. Určení ověřovatele zápisu

3. Projednání  Školního řádu na školní rok 2018/2019

4. Projednání Vnitřního řádu školní družiny na školní rok 2018/2019

5. Projednání Výroční zprávy za školní rok 2017/2018

6. Diskuze

Zápis z jednání:

1. Zapisovatelkou byla určena Romana Heralecká.

2. Ověřovatelkami zápisu jsou Mgr. Petra Dvořáková a Jiřina Částková.

3. Školská rada se seznámila a projednala Školní řád na školní rok 2018/2019.

4. Školská rada se seznámila a projednala Vnitřní řád školní družiny na školní rok 2018/2019.

5. Školská rada se seznámila a projednala Výroční zprávu za školní rok 2017/2018.

6. V diskuzi byla zmíněna rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a elektroinstalace, která proběhla během hlavních prázdnin. Dále byla školská rada seznámena s plánovanou opravou podlahy v přízemí.

Školská rada schvaluje:

  • Školní řád na školní rok 2018/2019
  • Vnitřní řád školní družiny na školní rok 2018/2019
  • Výroční zprávu za školní rok 2017/2018

 

Zápis provedla: Romana Heralecká

Zápis ověřila: Mgr. Petra Dvořáková

                         Jiřina Částková  

V Dobré Vodě 10. 10. 2018

Přidáno 18. 8. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru