Základní informace

Provoz školní družiny

Ranní: 6:45 – 7:15
Odpolední: od konce vyučování jednotlivých ročníků – po obědě (tj. 11:20 – 13:00) do 15:30 hodin 

Žáci se do školní družiny + zájmových kroužků přihlašují písemně:

  • Přihláška – vyplnit všechny údaje, uvést aktuální telefonní čísla
  • Přihláška do zájmových kroužků  - přihlášku žáci obdrží během září

 

Vyzvedávání žáků:

  • rodiči osobně (po ukončení kroužků) nebo
  • mohou žáci odcházet samostatně na základě údajů (času) uvedených rodiči v přihlášce

 Každou změnu odchodu ze školní družiny je nutné oznámit písemně a uvést:

  • jméno dítěte
  • zda odejde samo nebo s doprovodem – kdo je odvede
  • datum
  • podpis

Úplata za pobyt ve školní družině

Úplata za pobyt ve školní družině je 40 Kč měsíčně (cca 2 Kč na den), tj. 200 Kč na jedno pololetí. Platí se pololetně. Za účast v zájmových útvarech již žáci neplatí. Žáci, kteří budou navštěvovat pouze zájmové útvary, budou platit částku, která se rovná úplatě za pobyt ve školní družině bez ohledu na to, do kolika kroužků budou přihlášeni (tj. 200 Kč na pololetí).

Peníze vybírá vychovatelka:

  • za 1. pololetí do 30. září 2022
  • za 2. pololetí do 31. ledna 2023

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru