Projekty

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

Z finančních prostředků v celkové výši  475 530,- Kč budeme hradit tyto aktivity:

1) v mateřské škole:

  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • využití ICT ve vzdělávání v MŠ
  • projektové dny ve škole
  • projektové dny mimo školu
  • odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

2) v základní škole:

  • tandemová výuka v ZŠ
  • využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektový den v ZŠ

Název projektu: 

Šablony III-Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity
pro žáky v ZŠ a MŠ Dobrá Voda
 
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021328
 
Harmonogram realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 09. 2021
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2023
Doba trvání projektu 22 měsíců
 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru