Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

 

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

v Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda, příspěvkové organizaci, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo – výsledek řízení 

                     

         MŠ 01 / 2024 – přijat /a                                          

         MŠ 03 / 2024 – přijat /a                                          

         MŠ 05 / 2024 – přijat /a       

         MŠ 06 / 2024 – přijat /a

         MŠ 07 / 2024 – přijat /a                                         

         MŠ 08 / 2024 – přijat /a                                          

         MŠ 09 / 2024 – přijat /a      

         MŠ 12 / 2024 – přijat /a

         MŠ 13 / 2024 – přijat /a

 

Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. 

        

V Dobré Vodě dne 13. května 2024                      Mgr. Věra Havelková, ředitelka školy

 

Rozhodnutí zveřejněno dne 13. května 2024

 

Rozhodnutí sejmuto dne …………………………..

Přidáno 13. 5. 2024, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru