Odpolední vyučování pro žáky 4. a 5. ročníku v základní škole

V letošním školním roce jsme přistoupili na dělení výuky anglického jazyka.

Samostatně bude probíhat výuka Aj pro žáky 3. ročníku, kterých je 8 ve třídě. Výuka bude probíhat 3x v týdnu vždy 5. vyučovací hodinu. Jelikož v tuto dobu je obsazená i druhá třída školní družinou a další prostory pro výuku 4. a 5. ročníku nemáme, rozhodli jsme se pro odpolední vyučování AJ, které bude probíhat od 12.15 hodin do 13 hodin. To znamená, že žáci 4. a 5. ročníku skončí výuku po 4. vyučovací hodině v 11.10 hodin a půjdou na oběd, potom se přemístí na chvíli do školní družiny, kde nad nimi bude zajištěn dohled a ve 12. 05 hodin půjdou do hodiny angličtiny. Výuka bude probíhat 2x v týdnu společně pro 4. a 5. ročník a 1x samostatně pro každý ročník zvlášť. Celkem 3 hodiny odpoledního vyučování týdně.

Vzhledem k tomu, že dohromady ve 3. – 5. ročníku je 16 žáků, z nichž se všichni učí angličtinu a máme k dispozici pouze jednu třídu, je toto dělení a využití odpoledního vyučování nutností. Spojení všech do jedné třídy by bylo sice možné, ale výuka by byla pro děti i učitele velmi náročná a méně efektivní. Děkujeme za pochopení.

Výňatek ze školního řádu - organizační zabezpečení odpoledního vyučování: 

  • Odpolední vyučování pro žáky 4. a 5. ročníku začíná v 12.15 hodin a končí ve 13.00 hodin. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním činí 65 minut.
  • Ředitelka základní školy umožní žákům pobyt o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žáci půjdou po skončení dopoledního vyučování v 11.10 hodin na oběd a poté do třídy školní družiny, kde nad nimi bude vykonávat dohled vychovatelka. Během pobytu ve školní družině mohou relaxovat, zahrát si stolní hru nebo se připravovat do výuky. Ve 12.05 hodin odejdou do třídy v 1. patře, kde bude probíhat 1 hodina odpolední výuky.
  • Zákonní zástupci podepíší svůj souhlas s tím, že jejich dítě nebude opouštět budovu školy během této přestávky. Pokud by s tímto nesouhlasili a jejich dítě by školu opouštělo, ředitelka školy umožní těmto žákům vstup a pobyt v budově 20 minut před začátkem odpoledního vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tzn. ve 12.45 hodin.

Přidáno 2. 9. 2019, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru